मंगळवार, १६ नोव्हेंबर, २०१०

गंध हलके हलके..

कोणी हळूच यावे, माझ्या मनी फ़ुलावे
आणि ओंजळीत घ्यावे, गंध हलके हलके

स्वप्न ल्यायल्या नयनी, चांद डोकावून जाई
तुझे चांदणे फ़ुलावे, धुंद हलके हलके..

तुझ्या स्पर्शानी फ़ुलावे, सप्तसूर आर्त झाले
तार झंकारूनी जावे गीत हलके हलके..

माझ्या ओठीचे तराणे, तुझ्या ओठांनी टिपावे
तप्त श्वास मंद व्हावे.. माझे हलके हलके

माझ्या हाती रंग यावे, धुंद जाहल्या मेहेंदीचे
आणि गंध तूही ल्यावे.. आज हलके हलके

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape