शुक्रवार, १२ ऑगस्ट, २०१६

इतका कसा दुरावा

इतका कसा दुरावा, इतके कशास अंतर
रुसलास ना प्रिया तू, प्रेमात छेडल्यावर??
पाऊस होउनी तो, घेतो कवेत मजला
मी विरघळून जाता, म्हणतो मलाच साखर
हृदयात ठेवलेले चोरीस हाय गेले!
कोणी कधी नि केव्हा माझ्याकडे न उत्तर!
येता बहर वयाला आले फुलून सारे
देहावरी नव्याने तू शिंपलेस अत्तर
पाऊस यौवनाचा होता भरात तरिही
होते किती समंजस अपुल्या मधील अंतर
नाही कुठेच जागा ना कोपरा रिकामा
हृदयी अखंड माझ्या आहे तुझाच वावर
गाणे नवे तराणे आता मला सुचेना
माझ्या मनी अताशा चाले तुझाच जागर
गेलास बोलुनी की, "दिसतेस छान" मजला
निरखीत राहिले मी, ऐन्यामध्ये खरोखर
- प्राजू

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape