शुक्रवार, १२ ऑगस्ट, २०१६

कदंब

सळसळणारी हिरवळ देही, विस्तिर्णाचे पान
समांतराचा ध्यास उराशी, सममितीचे भान
हिरवट, पिवळे, तांबुस लोलक, नाजुक इवली फुले
वा-यावरती सरसरणारे, गंधविभोरी झुले
हिरवाईवर तांबुस हळदी, केसर भरले तुरे
चेंडूवरती कशिदाकारी, रुणझुणती गोपुरे
कृष्णसखा की म्हणू कदंब, रूप तुझे भरजरी
पानोपानी जणू वाजते , कान्हाची बासरी
अवतीभवती पिंगा घालत भ्रमरांची लीला
मोह वाटुनी सोडुन येई आम्रतरू कोकिळा
रुंद-अरुंदशा हिरवाईची दाट तुझी सावली
शांत असा विश्रांत जिवाला, स्मरते मज माऊली
- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape