शुक्रवार, १२ ऑगस्ट, २०१६

प्रश्नांचे का उठते वादळ

प्रश्नांचे का उठते वादळ तुला पाहुनी
ढवळुन निघतो हृदयाचा तळ तुला पाहुनी
इवली जिवणी, ताठ नाक अन ओठ चिमुकले
विसरुन गेले प्रसुतीची कळ , तुला पाहुनी
घेउन ये धारांना सोबत ढगा जरासा
मनी धरेच्या फुलेल हिरवळ, तुला पाहुनी
सुस्त पहुडल्या मनातल्या या रस्त्यावरती
पुन्हा सयींची झाली वर्दळ , तुला पाहुनी
रखरखलेल्या दिवसानंतर, चैतन्याने
सांजेची बघ भरते ओंजळ तुला पाहुनी
मळवट भाळी, त्रिशूळ हाती, माय भवानी
मनात घुमते अखंड संबळ , तुला पाहुनी
वसंत नाही तरी पोपटी पालवते मी
होउन सळसळणारा पिंपळ, तुला पाहुनी
पडले झडले कितीक वेळा आई, तरीही
पुन्हा लढाया मिळते मज बळ, तुला पाहुनी
-प्राजू

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape