बुधवार, २० जून, २०१२

वेगळे जगायचीच मांडण्यास कल्पना


वेगळे जगायचीच मांडण्यास कल्पना
भासतेय का तुला उगाच शब्द वंचना??

राम-कृष्ण भेटती परीकथेतुनी तिथे
जायचे म्हणून रोज ऐकण्यास किर्तना

रोज पाहते उजाडताच स्वप्न मी नवे
आणि रात आणतेच सोबतीस सांत्वना

एकटे जिण्याविना उपाय ना मला अता
'एकटी सुखात मी!' करु अशीच वल्गना!

जाणतोस 'तू' म्हणे मनातल्या मनातले
समजतात का खरे विचार आणि भावना ?

मरण उंबर्‍यात आणि दार लावलेस का?
थांबवू नको मला उगाच आज, जीवना!

गोठवून टाक 'प्राजु' जाणिवा तुझ्या खुळ्या
का उगाच ओढवून घेतल्यास वेदना?

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape