बुधवार, २० जून, २०१२

येत जा देऊन थोडी कल्पना


पावसा थोडा शहाणा वागना
येत जा देऊन थोडी कल्पना
कोण श्वासातून आले अंतरी
जागल्या सार्‍या कशा संवेदना!
वादळाने बांध जेव्हा फ़ोडला
वाहिल्या मी गाडलेल्या वेदना
आज पाचोळ्यापरी मी वाहिले
वावटळ होईन ही संभावना
आठवे सारे कुण्या काळातले
विस्मृतीची आज भासे वंचना
स्पंदने होतात यांत्रिकतेत अन
मी जिण्याची खूप करते वल्गना!
दांभिकांची रांग या दगडापुढे
सोबतीला वासना अन याचना
फ़ालतू अडकू नको प्रश्नात तू
हे जरा 'प्राजू' मनाला सांग ना
-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape