बुधवार, २० जून, २०१२

अशी वागते मी तशी वागते


अशी वागते मी तशी वागते
जराशी जगावेगळी वागते..

नसे काहि नातेच माझे तुझे
तरी होउनी मी तुझी वागते

कशानेच ओथंबले ना कधी
तशी मी म्हणे कोरडी वागते

जरी चार भिंतीत कंगालता
समाजात मी भरजरी वागते

मनाशीच संवाद चाले कधी
तिथे त्या क्षणी मी खरी वागते

तशी चेहर्‍याने सुखी भासते
कधी वाटले नाटकी वागते??

जगावेगळे 'प्राजु' काही नसे
तसेही खरे का कुणी वागते!!!

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape