रविवार, २७ मे, २०१२

मनाचे असे वागणे का विसंगत


मनाचे असे वागणे का विसंगत
हरुनी कसे राहते सांग झुंजत!

कितीही तळाशी बुडवले तरीही
तुझे बोचरे भास फ़िरती तरंगत

तुझा गाव ना शोधला मी तरीही
तुझा ठाव सांगेल वाराच गंधत

तुझे स्वप्न येते कधी मध्य रात्री
तशी जागते मग उणी रात झिंगत

कसे एकटे मन नभाशी झुरूनी
फ़िरे आठवांचाच कापूस पिंजत

इथे वाळवंटी फ़िरे तप्त वारा
कसे मेघ आले सडे आज शिंपत?

क्षणांची उधारी कशी काय चकवू?
इथे श्वास माझेच आलेत संपत

चिता पेटताना इथे आज माझी
कशा चौकटी सांग आलीस लंघत??

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape