बुधवार, १६ मे, २०१२

भूतकाळ आजही उगाळला पुन्हा


प्रश्न अंतरी तुझा उधाणला पुन्हा
आजही तसाच मीहि टाळला पुन्हा

पाहुनी मला समोर टाळलेस तू
द्वेष अंतरी तुझ्या दुणावला पुन्हा?

वाट पाहण्यात रात काढली अशी..
वाटतो दिवस तसाच ताणला पुन्हा

वाद आपुला न आजही निमावला
भूतकाळ आजही उगाळला पुन्हा

कोंडला तुझ्या समोर पापणीत मी
एकट्यात तोच अश्रु ढाळला पुन्हा

अग्निच्या उरात जानकी उभी पहा
राम-आर्जवास हुकुम मानला पुन्हा

मी तुझ्याच सावलीस शोधले किती
अखेर श्वास मी उन्हात जाळला पुन्हा

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape