मंगळवार, १७ एप्रिल, २०१२

कोपरा..

कोपरा

काहीच आठवेना.. आहे खरा कुणाचा
हसतोय दर्पणी जो.. तो चेहरा कुणाचा

आहे निपूण मीही खेळात या तरीही
देऊन मात गेला तो मोहरा कुणाचा

घेऊन रोख पैसा, देती न पावती ते
पैसा सुधा अताशा ना पांढरा कुणाचा!!

'सर्वस्व वाहणारे माते! कुणी न येथे'
अन प्राण तळमळेनाही, सागरा कुणाचा?

पाहूनिया सतीचे अस्तित्व पेटलेले
अश्रूस जाळणारा हा उंबरा कुणाचा?

दांभीकते पुढे ना दिसते कुणास काही!
निरपेक्ष साथ देतो का सोयरा कुणाचा?

झाले अता मनाचे ओसाड गाव सारे
आहे अजून ओला हा कोपरा कुणाचा??

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape