मंगळवार, १७ एप्रिल, २०१२

वाटा..

किती झरल्या इथे धारा तरी भेगाळल्या वाटा
कधी डोळ्यात सांजेला उगाचच दाटल्या वाटा

मनाच्या रिक्त वस्तीतून आले श्वास भटकूनी
मला पुसती 'कशाने या अशा भेगाळल्या वाटा?'

असावे का तिचे घर याच बाजूला ? असे वाटे
किती व्याकूळ झाल्या पण तरी गंधाळल्या वाटा

जगाचा हा पसारा आवराया चालले तेव्हा
कधी उजळून गेल्या अन कधी झाकोळल्या वाटा

कधी मी भूतकाळातील स्वप्ने आठवू जाता
पुन्हा तेथेच जायाला किती आतूरल्या वाटा

झळा सोसून ग्रीष्माच्या तडे देहावरी जाता
नभाला साकडे घालूनिया ओलावल्या वाटा

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape