बुधवार, २१ मार्च, २०१२

मनात कायसे बरेच संग्रहीत राहिले

मनातल्या मनात रोज घोळवीत राहिले
कितीक प्रश्न का असे अनुत्तरीत राहिले?

फ़ुलापरी अवीट काव्य मी लिहून ठेवले
अखेर वाळुनी तसेच का वहीत राहिले?

'मला पहा, फ़ुले वहा!' असेच वागणे तुझे
कथून सत्य मी सदाच अडचणीत राहिले!

दिलीस उत्तरे हसून दूर जायच्या क्षणी
तरीहि आसु का उभे तुझ्या दिठीत राहिले??

तुझे विचार, बोलणे, तुझी सवय, नि आठवे
मनात कायसे बरेच संग्रहीत राहिले

उरे न आपलेपणा नि बंधही विखूरले
उदंड वीष फ़क्त आज भावकीत राहिले

'मनू' म्हणे नकोच स्त्री स्वतंत्र या इथे कधी
पुरूष आणि नित्य हेच आळवीत राहिले!

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape