बुधवार, १८ जानेवारी, २०१२

..एक श्रावण मागते..

खळखळूनी हासण्याला एक कारण मागते
चिंब होउन दरवळाया एक श्रावण मागते..

मी अशी जाई परी फ़ुलण्यास आतुर जाहले
कोवळ्या देहावरी मी गंध सारे ल्यायले
आसमंता मोहवाया धुंद यौवन मागते
चिंब होउन दरवळाया एक श्रावण मागते..

सूर गाण्याचे दर्‍याखोर्‍यातुनी घोंघावती
अन पुन्हा पडसादही हृदयात या झंकारती
बांधण्या मी गीत माझे शब्द गुंफ़ण मागते
चिंब होउन दरवळाया एक श्रावण मागते..

पेटता विस्तव भिजावा पावसाने या इथे
घन झुरावा-कोसळावा, आणि नभ व्हावे रिते
कंच हिरव्या या धरेचे देखणेपण मागते
चिंब होउन दरवळाया एक श्रावण मागते..

आळवाचे पान हो तू, थेंब होउ दे मला
मोजके पण देखणे आयुष्य भोगू दे मला
सोवळा विश्वास आणि- प्रीत-कोंदण मागते
चिंब होउन दरवळाया एक श्रावण मागते..

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape