गुरुवार, २९ डिसेंबर, २०११

सोड चिंता मीच माझे पाहते आता..

टाकुनी कुबड्या तुझ्या, मी चालते आता
सोड चिंता मीच माझे पाहते आता

चालते मी एकटी, ना तू हवा संगे
बघ तुझीही साथ मजला दाहते आता

पाखडूनी मी मनाला स्वच्छही केले
धाडसाचे ऊन थोडे दावते आता

पाश सारे तोडले रीतीरिवाजाचे
सोड!! मनमानी तुझी ना साहते आता

जाळले आहेच जर हृदयास माझ्या मी
आठवे तीलांजलीतुन वाहते आता

बोलकी आहे पुरेशी एक कविताही
बाड शब्दांचे मला ना भावते आता

एकटे जगणे बरे 'प्राजू' असो ध्यानी
मुफ़्त येथे कोण सोबत राहते आता?!

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape