रविवार, ४ डिसेंबर, २०११

ओठात वेदनेचा ...

ओठात वेदनेचा आहे सदैव प्याला,
ठाऊक चव सुखाची, आहे इथे कुणाला!

निघतात पोपडे अन होतात भग्न भिंती
वासे तुटून जाता, लिंपू किती घराला?

तुकडेच काळजाचे हासून वेचते मी
माझी व्यथा पुराणी, सांगू कुणा कशाला?

येथे रवी बुडो वा, तारू बुडो मनाचे
काठावरी तरी ना दंगा कधीच झाला!!

सांभाळण्यात नाती, जातो दिवस थकुनी
तरिही सदा उपेक्षा, घेते पुन्हा उशाला!

दाटून मेघ येती, बेबंद ना बरसती!
कोंडून राहण्याची सक्तीच आसवाला!

दु:खासवे सुखाने, मी विश्व मांडलेले
घालून कोण गेला, त्याच्यावरीच घाला?

हसतात सर्व 'प्राजू' तूही हसून घे ना
चिंता तुझ्या मनाची पडली कुठे जगाला!

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape