रविवार, ४ डिसेंबर, २०११

सांगायचे किती मी..

समजून घे जरासे, सांगायचे किती मी
अंदाज नित्य नवखे, बांधायचे किती मी

आव्हान पेलण्याला, धावायला हवे ना?
पण या तुझ्या गतीने, रांगायचे किती मी!

वाळून पार जाते, का बाग लावलेली?
आभाळ अंतरीचे , शिंपायचे किती मी!

अस्तित्व वेगळेसे आहे मलाहि माझे
नुसते तुझ्याच रंगी, रंगायचे किती मी?

तुकड्यातलेच जगणे! झाली सवय तरीही
गोळा करून सारे, सांधायचे किती मी!

अर्धे असेच गेले, बस! वाट पाहण्यातच
आयुष्य एकट्याने कंठायचे किती मी!

नाही तमा तुला पण, केवळ तुझ्याच साठी
माझ्याच सोयर्‍यांशी, भांडायचे किती मी

सारीच कागदाची दिसती फ़ुले सभोती
शोधीत ताटव्याला, हिंडायचे किती मी

'प्राजू' उगाच वेडी, करतेस धाडसे तू
पण सांग या जिवाला, टांगायचे किती मी!

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape