बुधवार, १९ ऑक्टोबर, २०११

काय होता तो नजारा काय सांगू?.

काय होता तो नजारा काय सांगू?
ती उभी की शुक्रतारा काय सांगू!

जाहले तुकडे हजारो काळजाचे
ती म्हणे 'मेला बिचारा!' काय सांगू!

पाहता तुज वीज कोसळली अशी की
बरसल्या घनघोर धारा काय सांगू!

स्पर्शता तू , माळ रानी मोर माझा
फ़ुलवुनी बसतो पिसारा काय सांगू!!

वेड मजला लागले ऐसे तुझे की
या जगी उरला न थारा काय सांगू!

अंतरी भिनलीस तू! डोकावुनी बघ
बस! तुझा आहे पसारा काय सांगू!

सांज होता अंगणी परिमळ कुणाचा
घेउनी आलाय वारा काय सांगू!

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape