बुधवार, १९ ऑक्टोबर, २०११

..कयास अजुनी

सुकल्या जीवास माझ्या, हिरवाच ध्यास अजुनी
हा कोणत्या दिशेचा आहे प्रवास अजुनी?

आला वसंत दारी घेऊन रंग हसरे
पण पाकळ्या न राजी रंगावयास अजुनी!

आलाप घेत आली सर श्रावणी कितीदा
जमले न चिंब भिजणे माझ्या मनास अजुनी!

सौख्यास गुंफ़ण्याला मी शब्द शोधले पण
सुख शोधण्यास येथे, घेते प्रयास अजुनी!!

कित्येक वादळांचे अवशेष खोल रुतले
ना सागरांस त्याचा आहे कयास अजुनी

वर्षानुवर्ष केली, इतकी गुलामगिरि की
पाहून रंग गोरा, होतात दास अजुनी

गेलास तोडुनी तू अर्ध्यात डाव माझा
विक्षिप्त का असेना.. होता हवास अजुनी!

होऊन जीर्ण 'प्राजू' नातेच फ़ाटलेले
घेतेस चिंधड्या का त्याच्या, उशास अजुनी??

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape