शुक्रवार, ९ सप्टेंबर, २०११

आजही खुणाविते तसेच चांदणे पुन्हा..

आजही खुणाविते तसेच चांदणे पुन्हा
आठवे तुझी उशास घेत जागणे पुन्हा

स्वप्नं मोतियापरी उरी जपूनिया तुझे
पापण्या जणू तयांस होत कोंदणे पुन्हा

ओठ पाकळ्या टिपून पाहसी हसून तू
आठवून एकले स्वत:त लाजणे पुन्हा

खोल अंतरात लाट उसळते, उधाणते
ऐक लक्ष देउनी तिचेच 'गाज'णे पुन्हा

भास हा मधाळसा जिवास लावतो पिसे
स्पर्श आठवूनिया तनू शहारणे पुन्हा

चांदण्या पहूडल्या नि क्षितिज आज रंगले
'गंध घे जरा तूहि' मोगरा म्हणे पुन्हा

खेळती विसावती कितीक आठवे तुझी
इंद्रियेच मी दिली तयांस आंदणे पुन्हा

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape