शुक्रवार, ९ सप्टेंबर, २०११

कुणी तेथ नसता नदीच्या किनारी..

तुझी भेट व्हावी भल्या त्या दुपारी
कुणी तेथ नसता नदीच्या किनारी

नसो चंद्र तारे न आकाशगंगा
नसो ते धुके अन नसो श्यामरंगा
जरा ऊन ही लागुदे ना जिव्हारी
कुणी तेथ नसता नदीच्या किनारी..

जरा रखरखाटात भेटू नव्याने
जणू सौर वाळेच लेऊ नव्याने
बसूदेत चटके, परिक्षा विखारी
कुणी तेथ नसता नदीच्या किनारी

सलाखून कनकास येते झळाळी
तशी प्रीतही आपुली रे निराळी
फ़िरूदे मनाला मनाच्या शिवारी
कुणी तेथ नसता नदीच्या किनारी

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape