बुधवार, २८ सप्टेंबर, २०११

काही सुचले नाही मजला

काही सुचले नाही मजला
करू काय सांगा
इथे बसू की तिथे बसू
का करू जरासा दंगा??

काही सुचले नाही मजला
विचार काय करावा?
नवरा मुले-घर-दार की
किटीपार्टीचा बुलावा?

काही सुचले नाही मजला
स्वैपाक काय करावा?
वरण भात की पोळी भाजी?
वा पिझ्झाच मागवावा?

काही सुचले नाही लिहावे
समोर कागदवरती..
लेख लिहू की लिहू कथा
वा कविता मारू माथी??

काही सुचले नाही मजला
सांगाल का हो कुणी??
काही सुचले नाही तर मग
काढू उणीदुणी??

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape