शुक्रवार, ९ सप्टेंबर, २०११

भाषेची गं 'बहीणा'तू

शब्द तुझे सानुले गं
माय मातीला पाझर
अंकुरले बीज आणि
आकाशाला गहिवर

तुझ्या शब्दातले मोती
इथे तिथे विखुरले
अक्षरांच्या पंखामध्ये
अलवार गोंजारले

तुझ्या शब्दातून माई
'माय मर्‍हाटी'च गाते
कवितेचे लेणे तुझ्या
तिच्या ओठी तरळते

भाषेची गं 'बहीणा'तू
तुझ्या हाती काव्यदिवा'
जोडलास माणसाचा
निसर्गाशी शब्द दुवा

शब्द तुझे गं वेल्हाळ
'शानपन' शिकविती
निसर्गाच्या दाखल्यात
सांगती ते जनरीती

शब्द भांडार गं तुझे
विलक्षण 'शिरीमंत'
तुझा काव्य-गंध गेला
पार करूनी दिगंत

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape