बुधवार, २८ सप्टेंबर, २०११

तुझी भेट ऐसी मुसळधार व्हावी

तुझी भेट ऐसी मुसळधार व्हावी
उरातील लाही नभापार जावी

कशी पावसाळी हवा बोचरी ही!
तुझा स्पर्श होता मऊशार व्हावी

कडाडून येते जशी वीज खाली
तशी शिरशिरी माझिया पार जावी

दिशातून दाही सरींचेच पडघम
अशी चिंबगाणी दिशापार जावी

पहाटे धुक्याच्या लपेटून शाली
मिठी धुंद आणीक उबदार व्हावी

तुझ्या कोसळाने असे चिंब व्हावे
युगांची तृषा शांत हळुवार व्हावी

जरी स्वप्न वाटे तरी सत्य व्हावे
तुझी भेट ऐसी धुवांधार व्हावी

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape