रविवार, १४ ऑगस्ट, २०११

देह होता तुझा.. चांदणे कालचे!!

आठवे का पुन्हा बोलणे कालचे?
बोलता मी जरा लाजणे कालचे!!

चालताना हळू बोट लावूनिया
हात माझा जरा स्पर्शणे कालचे

बघ शहारा असा रोमरोमातुनी
आठवे मज तुझे वागणे कालचे

भेग ही खोलवर काळजाला पडे
जीवघेणे तुझे हासणे कालचे

'काय समजू?'जरा सांग मज ना कळे
हासुनी उत्तरा टाळणे कालचे!!

मेघ, वारा, धरा, थांबले ऐकुनी
या जगा वेगळे मागणे कालचे

रातराणी कशी बहकलेली जरा
देह होता तुझा.. चांदणे कालचे!!

मोर ही थांबला पाहण्याला तुझे
पावसाच्या सवे नाचणे कालचे..

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape