बुधवार, १३ जुलै, २०११

विघ्न विनायक तू सुखकर्ता,..

विघ्न विनायक तू सुखकर्ता, आशिर्वच मज द्यावा ऐसा,
करूणाकर तू हे गजवदना, मजला नाही दुजी कामना

वक्रतुंड ते रूप मनोहर,भाळी चंद्रमा तेज मुखावर,
नजर ठरेना मिटले लोचन, तृप्त जाहलो तुजला पाहून
तुझ्या मंदीरी आलो होऊन, दास तुझा मी, तू संजीवन
माझे जीवन तुजला अर्पण, करितो दयाघना..
मजला नाही दुजी कामना

ओंकारा तू सिद्धीविनायक, गिरिजात्मज तू, तू सुखदायक,
परमेशा मी नमितो तुजला, मोक्ष-मुक्ती दे अंती मजला,
स्थिती-उत्पत्ती आणि लयाला, कारण तू रे या जगण्याला
कृपा असूदे या जगतावर, हीच तुला प्रार्थना
मजला नाही दुजी कामना..
-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape