रविवार, १० जुलै, २०११

प्राणमोक्ष..

पंढरीची वाट, चालती वैष्णव,
नादावला जीव, नाम घेता ||

चंद्रभागा सांगे, 'ज्ञाना'ची कहाणी,
मुक्ताईची वाणी, खळाळत ||

सावळ्याच्या चरणी, घालतो जोहार,
देवळा बाहेर , चोखा उभा ||

भास नि आभास, तुझे ठायी ठायी ,
विश्वामध्ये बाई, विठू नांदे ||

मुखी तुझे नाम, घ्यावे रात-दिन,
कठीण जीवन , व्हावे सोपे||

माझिया अंतरी, सावळ्याचे मुख,
दुजे नाही सुख, जीवनात ||

माझे पाप देवा, घेई पदरात
देई मरणात, प्राणमोक्ष ||
- प्राजू

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape