शुक्रवार, १२ फेब्रुवारी, २०१०

मन माझे गं पाखरू..

मन माझे गं पाखरू, तुझे आभाळ मोकळे
खोपा सोडुनिया गेले, तुझ्या ठायी विसावले

मन बकुळीचे फ़ूल, तुझ्या केसांत माळले
वार्‍यासवे विहरले, तुझ्या गंधात वाहले

मन पावसाचा थेंब, तुझ्या ओठी विसावला
टिपावे मी त्यास कसे, प्रश्न मज सतावला

मन शहारा गं ओला, नवथर तनूवर
मखमल काया तुझी, स्पर्श होई अनावर

मन अंतरीचे गाणे, सूर वेल्हाळ वेल्हाळ
हृदयात सखे तुझ्या , प्रीतीचा गं दरवळ

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape