सोमवार, २९ ऑक्टोबर, २०१२

चांदण्याचे रान व्हावे

चांदण्याचे रान व्हावे
त्यात मी बेभान व्हावे

दरवळावे आसमंती
केतकीचे पान व्हावे

तू, तुझे हे प्रेम सखया
जीवनी वरदान व्हावे

साद ऐकाया क्षणांची
प्राण सारे कान व्हावे

दु:खही गावे सुरीले
मैफ़िलीची शान व्हावे

काव्य 'प्राजू' तू रचावे
या जगी गुणगान व्हावे

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape