शुक्रवार, ६ एप्रिल, २०१२

सडा घातला आठवांनी फ़ुलांचा ...

सडा घातला आठवांनी फ़ुलांचा किती त्यास मी सांग टाळायचे
तुझ्या अंगणाच्या सवे मी भिजूनी कितीदा असे दर्वळुन जायचे

तुला मागता चांदणे मी जरासे तुझे अभ्र अवघे असे दाटले
अशा दाटलेल्या तुझ्या अंबरी मग कसे चांदणे सांग शोधायचे?

लपंडाव खेळे नजर बोलताना, तसे पाठशिव खेळती शब्दही
मनाच्या शिवारी जरा सांग वेडे किती खेळ नुसतेच खेळायचे

नकारात होकार असता जरासा झुलू लागल्या पापण्या या तुझ्या
अशा लाघवी लोचनांवर तुझ्या मी स्वत:ला किती सांग झुलवायचे?

अशी तू तशी तू.. तुझे हे तुझे ते.. किती वेगळे खास पैलू तरी
कळेना मला नेमके मी कशावर नव्याने असे रोज भाळायचे?

किती मखमली घाव होतात हृदयी, तुला भेटल्यावर मला नेहमी
अशा गोड जखमांवरी सांग राणी, कितीदा मलम मीच लावायचे?

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape