मंगळवार, ७ फेब्रुवारी, २०१२

एक अधुरे स्वप्न या डोळ्यांत तू..धुंद हळव्या चांदण्याची रात तू
झिंगणारी वीज आभाळात तू..

मोगरीची पाकळी नाजूकशी
सोनचाफ़्याच्या खुळ्या गंधात तू

झोंबरा थैमान वारा तू कधी...!
शीळ घुमणारी कधी रानात तू

पाकळ्यांच्या अंतरीची माधुरी
आणि ओलेती कळी पानांत तू

आठवूनी चिंब व्हावे मी, अशी
श्रावणाची लाघवी बरसात तू

भैरवीची साद गहिरी पण तरी
सोवळ्या नखरेल सारंगात तू

तू मनाच्या आरही अन पारही
एक अधुरे स्वप्न या डोळ्यांत तू

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape