सोमवार, २२ ऑगस्ट, २०११

अता वेदनेलाच जोजावते मी..

मनाला विसावा इथे शोधते मी
जगावेगळे मागणे मागते मी

हिरे माणकांची मला हौस नाही
फ़ुले रानवेडी, गळा माळते मी

गळा कापला मी नखाने सुखाचा
उरे दु:ख साथीस हे घोकते मी

नको सावराया कुणी या मनाला
अता वेदनेलाच जोजावते मी

तुझे स्वप्न येईल का झोपताना
म्हणुन रात्र डोळ्यांत कवटाळते मी

कुठे लोपली ती, जुनी ओढ आता??
स्वत:ला विचारून भंडावते मी

अती परिचयातून होते अवज्ञा
तुझ्या पास येणे म्हणुन टाळते मी

मुखी मोकळे हास्य येईल का रे?
अशी हासुनी रोज कंटाळाते मी
- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape