शुक्रवार, २१ जानेवारी, २०११

सांग ना तू प्रिया..

सांग ना तू प्रिया काय झाले पुन्हा
सोसवेना अता हा अबोला मना..

काय केली तुझी थोडि थट्टा अशी
मांजरा च्या परी, फ़िस्करी तू मिशी!!
सांग ना हाच का, होय माझा गुन्हा?
सोसवेना अता हा अबोला मना..

हा दुरावा नको, हात हातात दे
गंध जाई परी, आज श्वासात दे
राग लटका तुझा, की खरा सांग ना
सोसवेना अता हा अबोला मना..

चिंब वर्षा ऋतू, देहि ओथंबला
चांदणे शिंपुनी, चांद जाळी मला
रात जाईल रे, हाय!! सूनी पुन्हा
सोसवेना अता हा अबोला मना..

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape