सोमवार, २३ नोव्हेंबर, २००९

थोडे..थोडे..

प्रीतकळ्यांनी आणि फ़ुलांनी, मला दिधले दान थोडे
दिसले तुझिया डोळ्यांमध्ये, प्रेमफ़ुलांचे रान थोडे

ओठावरचे टिपून घ्यावे, ओठांनी मधुगान थोडे
देहबोली वेड लावते, तरी राखावे भान थोडे

मिटून डोळे भासांना तव देते मी आव्हान थोडे
रोज रात्रीला बांधावे मी स्वप्नांशी संधान थोडे

तव सरींनी शिंपून घ्यावे माझ्या मनीचे आंगण थोडे
आणि भाळी रेखून घ्यावे तव प्रीतीचे गोंदण थोडे

मेहेंदीमध्ये रंगून जावे विसरूनिया मी भान थोडे
गूज सांगते आज तुजला आंतरमन, तू जाण थोडे

आवर माझ्या देही भिनले तव सयींचे सामान थोडे
तुझ्या प्रीतीसौख्याने व्हावे, आज मी धनवान थोडे

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape