सोमवार, १३ जुलै, २००९

उंबरठा..

अर्थ नेमका संसाराचा
कधी कुणास कळला आहे
उंबरठ्यावरी तडजोडीच्या
जीव सतत हा जळला आहे

कुणी जपावे? का जपावे?
अन कोणाचे मोठेपण?
किती पुरावे? किती उरावे?
आकांक्षांचे आत्मसमर्पण..

अहंकार तव फ़ोल पणाचा
सर्व समक्ष मी लपवावा
घेऊन सार्‍या चुका मजवरी
दुभंगलेला जीव जपावा

हसरा चेहरा जनांत राही
मनांत सार्‍या गर्द छटा
शांत जळाच्या अंतरी असती
गढूळलेल्या वादळी लाटा

नाव तुझे नि गाव तुझे
ओळख माझी विरून गेली
कर्तव्याच्या मढ्याखाली
स्वप्ने सारी पुरून गेली..

- प्राजु

1 प्रतिसाद:

sameer म्हणाले...

Khol kuthe tari
aat uraat
jaaniv gothali
tal gharaat !

mi mukta ki adrushya bandhanaat
kaahich mala gamat naahi
swantantrechyaa pinjaryaa madhe
jiv mazaa ramat naahi!


hope ashyaa kahishyaa bhavana kavita lihitana manaat asatil. Tumchi kavita nehmi pramane uttam, arthpurna va laybaddha.
sameer

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape