रविवार, २४ मार्च, २०१३

भाव सरणाचे वधारू लागले


वादळे येता थरारू लागले
कोणत्या काठास तारू लागले

सूर्य किरणांचा करूनी कुंचला
वाट मी माझी चितारू लागले

माळ घालुन चालले वारीस मी
वागणे माझे सुधारू लागले

पालवी, मोहोर पाने अन फ़ुले
का ऋतू-चक्रा झुगारू लागले?

नाव ज्यांनी टाकले माझे कधी
ते खुशालीही विचारू लागले

पाहुनी आभाळ मातीच्या उरी
बीज अंकुर बघ तरारु लागले..

देह ठेवू की नको मज ना कळे
भाव सरणाचे वधारू लागले

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape