गुरुवार, १४ फेब्रुवारी, २०१३

जाग विश्वासास त्या अन ईश्वरा मज पाव नक्की

साद मी घालेन तेव्हा वाचवाया धाव नक्की
जाग विश्वासास त्या अन ईश्वरा मज पाव नक्की

त्रास होतो आठवांचा मग कशाला आठवावे?
तू मना आता स्वत:ला चांगले खडसाव नक्की

का तिथे कल्लोळ झाला, मी कहाणी सांगताना
ना कळे की घेतले कुठले असे मी नाव नक्की??

काल नाही, आज नाही, पण उद्याला ईश्वरा तू
सिद्द करण्याला स्वत:ला दे मलाही वाव नक्की

खेळ तू खेळी तुझी, मीही इथे केली तयारी
प्राक्तना, करणार आहे मी तुझा पाडाव नक्की!

संकटांना घाबरूनी घेतली माघार मी जर
आडवूनी तू मना बिनधास्त कर मज्जाव नक्की

स्वामिनी की कामवाली, की रती, वस्तू दिखाऊ?
एकदाचा काय आहे सांग माझा भाव नक्की..

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape