बुधवार, ३ ऑक्टोबर, २०१२

तुझे म्हणून वागणेच व्यस्त वाटते मला


सदैव लोक घालतात गस्त वाटते मला
(तुला  दुरून पाहणे प्रशस्त वाटते मला)

सुखात राहतेच मी, कुठेच दु:ख ना अता
स्वत:स हे बजावणेच मस्त वाटते मला

वरुन सर्व आलबेल, छान छान भासते
मनातल्या मनात मात्र ध्वस्त वाटते मला

म्हणायचे सदैव 'हो', कुणास ना दुखावणे
कसा नकार द्यायचा?? भिडस्त वाटते मला

हसून दु:ख साजरे, सुखात आसवे उभी
तुझे म्हणून वागणेच व्यस्त वाटते मला

इमेल धाडते कधी, मधेच फ़ोन लावते
उगाच पत्र-बित्र काय!... स्वस्त वाटते मला

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape