बुधवार, २२ ऑगस्ट, २०१२

घुम्मड घुम्मड


झुकती माडे, झुलत्या तारा
बेभान वारा, हुम्मण हुम्मण

विजेची रेघ, नभाची पाटी
मेघांची दाटी, झुंबड झुंबड

गळती कौले, पन्हाळ सडे
होडीही बुडे, अल्लड अल्लड

पाऊस प्राण, तहान शमे
घुमट घुमे, घुम्मड घुम्मड

डोंगर कडे, नाचरी दरी
झेलीत सरी, झिम्मड झिम्मड

ओढाळ झरा, खळाळ भारी
डोंगर पारी, हुल्लड हुल्ल्ड

पाऊल माझे, पाण्यात नाचे
अंगणी वाजे, घुंगूर घुंगूर

पाऊस माझा, साजण होई
थेंबांचे देही, गोंदण गोंदण

देऊनी मला, ओलेती मिठी
ओलेत्या ओठी, चुंबन चुंबन

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape