शुक्रवार, ३० ऑक्टोबर, २००९

फ़ुलांच्या थव्यांनी ..

फ़ुलांच्या थव्यांनी तुला गं पहावे
तुझा गंध लेऊन गंधीत व्हावे..

तुझे पाहुनी लाजणे गोजिरे हे
वसंतास वाटे, 'पुन्हा मीच यावे'

जसा चंद्र अवनीस बिलगून जावा
तुझ्या सोबतीनेच मी ही जगावे

सुरांना तुझा साज मंजूर व्हावा
तुझे गीत ओठावरी या सजावे

तुझ्या लोचनी स्वप्न रंगून जावे
नि साकार ते, जीवनी मी करावे

निशाणी तुझी गे प्रिये आज दे तू
जगी सर्व, मी आज श्रीमंत व्हावे..

- प्राजु

वृत्त : भुजंगप्रयात
लगागा, लगागा , लगागा, लगागा

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape