मंगळवार, २९ मे, २०१८

सौख्याला मी मृगजळ म्हटले

सौख्याला मी मृगजळ म्हटले, .. कुठे बिघडले
अन दु:खाला वाकळ म्हटले .. कुठे बिघडले..

जीव नकोसा करती माझा तुझ्या सयी या
एकांताला वर्दळ/गोंधळ म्हटले .. कुठे बिघडले

येताजाता काळजास फटकारत असतो
मेंदूला मी फटकळ म्हटले.. कुठे बिघडले

आशा नाही ! पण सारे होइल व्यवस्थित
करू जराशी अटकळ म्हटले.. कुठे बिघडले

पपईच्या झाडागत बुंधा होता.. तुटले
नात्याला मी पोकळ म्हटले .. कुठे बिघडले

कळला नाही नया जमाना नवीन नियम
स्वत:स मी गावंढळ म्हटले .. कुठे बिघडले

उभी राहिली पोटासाठी सजून ती अन
तिलाहि मी मग सोज्वळ म्हटले .. कुठे बिघडले


-    प्राजू 

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape