मंगळवार, १९ सप्टेंबर, २०१७

लौंजरी शॉप

रोज येणाऱ्या किमान शंभर एक मुली- बायका.. 
प्रत्येकीची आवड वेगळी.. निवड वेगळी.. स्टाईल वेगळी..
बाहेर बोर्ड “फक्त स्त्रियांना प्रवेश” 
हे पाहूनच तर तिने नोकरी स्वीकारली होती..
किमान इथे तर “तसे” पुरुष येणार नाहीत...
वखवखलेल्या नजरा.. कामुक भाव
आणि ओंगळवाणे स्पर्श !
स्त्री काय भोग्य वस्तू आहे?
यातून खूप लांब असू आपण.. हुश्श!
इथली मालकीण खूप चांगली.. सालस.. सुस्वभावी..
काळजी घेणारी.. तशी मध्यम वयीन!
एकटीच राहते बिचारी!
अधून मधून विचारायची.. बघ हि ब्रा आवडते का तुला?
आणि अशा बऱ्याच branded ब्राज आणि pantis
तिच्याकडे गिफ्ट म्हणून आल्या होत्या..
तिच्या गरीब देहावर त्या मलमली कपड्यांचा स्पर्श
तिला सुखावून जायचा!
ती त्यातच खूष होती...
कुणी दुकानात नसताना ट्रायल रूम मध्ये
त्या घालून ती मालकिणीला दाखवायची..
मालकीण तिला हूक्स लावायला मदत करायची..
प्रेमाने पाठीवरून हात फिरवायची!
त्या ब्रा कप्स मध्ये आपले स्तन कसे intact ठेवायचे
हे स्वत: तिला दाखवायची.
“अगदी प्रिन्सेस दिसत्येस!” मालकीण म्हणायची!
ती खुलून जायची..
कारण...
तिला माहितीच नव्हतं..
की,
मालकीण लेस्बियन आहे..! 

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape